INFO/HISTORIA
<% Dim objConn Dim objRS Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") objConn.ConnectionString="DRIVER={MySQL};SERVER=localhost;"_ &"DATABASE=shamnskate_se;UID=shamnskate_se;PWD=XfonXfon1;" objConn.Open objRS.Open "SELECT * FROM Info", objConn, 3,3 response.write("
") response.write("Om Föreningen
" & objRS("info")) response.write("

") response.write("Betalning av medlemsavgift
") response.write(objRS("Betalningsinfo") & "

") response.write("Namn: Söderhamns Skateboard Förening
") response.write("Bankgirokonto: " & objRS("Postgiro") & "
") response.write("Organisationsnummer: " & objRS("Organisationsnummer")) response.write("

") response.write("Dokument (Protokoll, Stadgar mm)
") response.write("Klicka här för att komma till dokumentsidan") response.write("
") objRS.close set objRS=nothing objconn.close set objConn=nothing %>
     


Registrera dig som medlem i Söderhamns Skateboard Förening idag!

Medlemsavgiften är på 100:- per år, dock inget krav på att du betalar efter att du registrerat dig här via sidan. Vi kommer att kontaka dig för att ge dig mer information varefter du själv bestämmer om du vill vara medlem.

Efter att du registrerat dig här kan du om du själv vill även betala medlemsavgiften direkt. Mer om vad pengarna går till och kontoinformation mm. hittar du under INFO/HISTORIA
Namn
Ålder
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
Mail
Enligt personuppgiftslagen (1998:204) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Genom att du anmäler dig godkänner du att Söderhamns Skateboardförening lagrar de uppgifter du lämnat.
  |   Mail: info@shamnskate.se   |   Telefon: 070-5328867   |   Adress: Nylandsgatan 4 826 31 Söderhamn   |   Org-nr: 802414-1312   |   © Sugar Media 2008   |  
Senast på Tacky.se

Slumpat foto

Poll / Omröstning